Esta pequena praia (240 m) situada fronte ás illas do mesmo nome, que son unha das zonas de extracción do percebe de Camariñas. Aquí, ademais dos bañistas locais, é habitual ver aos percebeiros traballar.